پورتال مشتریان سیلندرسازی پیش از چاپ

پورتال مشتریان سیلندرسازی پیش از چاپ

سیستم سیلندرسازی پیش از چاپ  برنامه ای تحت وب و آنلاين مي باشد و برای انجام معاملات و ارسال سفارشات آنلاین برای کارهای پیش از چاپ و سیلندرسازی یک شرکت می باشد   امکانات سیستم : ارسال سفارشات جدید و...

بیشتر بدانید

نسخه دوم سیستم تحت وب لیتوگرافی و خدمات پیش از چاپ

نسخه دوم سیستم تحت وب لیتوگرافی و خدمات پیش از چاپ

نسخه 2 سیستم پیش از چاپ سیستم تحت وب و آنلاين مي باشد و برای انجام معاملات و ارسال سفارشات آنلاین برای کارهای پیش از چاپ و ساخت کلیشه یک شرکت می باشد هم اکنون نسخه دوم این سیستم با امکانات جدید آماده...

بیشتر بدانید