نسخه 2 سیستم انتخاب واحد اینترنتی

سیستم انتخاب واحد اینرتنتی دانشگاه که چند مدتی از پایانش می گذرد نسخه 2 خود را بیرون داد در این نسخه امکان اضافه کردن چند دانشگاه به صورت کاملا جدا اضافه شده است این نسخه می تواند در یک برنامه و با نصب یک...

بیشتر بدانید

شرح سیستم انتخاب واحد اینترنتی

شرح برنامه انتخاب واحد اینترنتی ( UniFpp ) در این برنامه مدیریت سیستم بسیار قوی طراحی شده است و یکی از مزیت های آن نسبت به برنامه های دیگر همین امکان مدیریت قوی سیستم توسط مدیران می باشد. مدیریت سیستم امکان...

بیشتر بدانید

معرفی سیستم انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه

پرووه سیستم انتخاب واحد اینترنتی(UniFpp) یک سیستم مبتنی بر وب که برای انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه ها طراحی شده است. این سیستم توسط گروهی از دانشجویان رشته کامپیوتر به مدیریت پرووه آقایان حامد بازرگانی...

بیشتر بدانید