سيستم خبرگزاري و مديريت محتواي فرمان نيوشان

سيستم خبرگزاري و مديريت محتواي فرمان نيوشان يك سيستم براي مديريت خبر ها مي باشد.
اين سيستم داراي بخش هاي مختلفي مي باشد كه براي ارسال خبر و جمع آوري نظر ها در نظر گرفته شده است.
با اين سيستم مي توانيد خبر هاي خود را همراه با عكس در 3 سايز ارسال كنيد.

هر خبر در يك نوع موضوع و زير موضوع قرار مي تواند بگيرد
سيستم 4 نوع مطلب دارا مي باشد :
خبر ويوه
خبر معمولي
سرمقاله
مصاحبه
كه در صورت نياز شما امكان اضافه شدن را نيز دارا مي باشد.

امكان جمع آوري نظر هاي بينندگان سايت براي هر خبر و نمايش در صورت تاييد مديريت را دارا مي باشد.
امکان تغییر و افزودن نظر سنجي چند گزينه اي.
جستجو در داخل مطالب سايت و نيرجستجو توسط موتور جستجوهاي قوي دنيا را نيز دارد.
مطالب در هر تاريخ ارسال شده و امكان مخفي كردن يا در حال انتظار را دارد.
امكان عضويت با ايميل در خبرنامه براي بازديد كنندگان میسر می باشد.
مديريت كامل تبليغات و گروه بندي تبليغات و تغیير محل تبليغ را دارا می باشد.
در نمايش خبر ها عكس كوچك و بزرگ و فايل هايي آپلودي براي هر خبر نمایان مي شود.
امكان پرينت و ارسال خبر توسط ايميل براي دوستان میسر می باشد.
rss و فيد خروجي براي تمام اخبار با مديريت كامل توسط بخش مديريت امکان پذیر است.
رتبه دهي توسط بازديد كننندگان به هر خبر امكان پذير است.
آمار گيري از تمام كارهاي بازديد كنندگان اتوماتيك صورت ميگيرد.
نمايش خبر ها به صورت Seo Engine صورت ميگيرد كه امكان جستجو در موتور جستجو هارا بالا ميبرد.
تمام خبر ها به صورت Html مجازي تبديل مي شود و به صورت استاتيك نمايش داده مي شوند.

Total Views: 710 ,

پاسخ دادن


7 − دو =